Realizované projekty

2014 Podpora nabídky řešení pro servisní virtualizaci
Příprava komplexního produktu zaměřeného na servisní virtualizaci pro uvedení na trh. Řešení pokrývá celý životní cyklus vývoje SW, automatické testovaní a integraci DevOps.

2013 Zefektivnění firemních procesů
Projekt řízení změn pro Wendler Interlining zaměřený na popis interních procesů a identifikaci nedostatků. V druhé fázi projektu návrh a realizace opatření zlepšujících firemní procesy.

2011 Změna organizační struktury R&D oddělení
Jako součást zásadní reorganizace R&D divize bylo rozhodnuto o přechodu uspořádání R&D centra na maticovou strukturu. Byl jsem odpovědný za bezproblémové sloučení dvou R&D oddělení a zřízení Project Management Office, za něž jsem později převzal odpovědnost. Součástí zadání bylo také vytvoření nových interních procesů. Klíčovým požadavkem bylo zachování celkové výkonnosti a standardů kvality v průběhu transformace a dosažení lepších výsledků po dokončení transformace.

2010 Outsourcing SW vývoje
Ačkoliv jsme se pokusili o outsourcing SW vývoje a údržby v několika případech v minulosti, nebyli jsme příliš úspěšní a často docházelo ke zpětnému převzetí odpovědnosti. Místo plného outsourcingu jsme se tedy rozhodli pro využití externích zdrojů pouze pro specifické úkoly v rámci vývoje a údržby SW, zatímco jsme si ponechali plnou projektovou kontrolu nad těmito aktivitami.

2009 Konsolidace lokality vývoje produktu
Vývoj klíčového VAS řešení byl z historických důvodů rozdělen mezi týmy ve Velké Británii a Indii a částečně outsourcován. Nový R&D tým byl zřízen v Praze a pověřen kompletním převzetím vývoje jak interně, tak od outsourcingových partnerů. V průběhu transformačního projektu byl také počet inženýrů zredukován ze 100+ na 35.

2007 Přesun oddělení integrace
Po vzniku Acision, který vznikl prodejem telekomunikační divize LogicaCMG, následovalo několik změn organizační struktury. Řídil jsem přesun integračního oddělení z nizozemské pobočky do České Republiky. Obsahem byl jak přenos původních technologií (založených na Tru64 a Solaris) tak nově představené řešení na bázi Linux.

2005 Zavedení Agile metodologie
V průběhu účasti LogicaCMG ve výzkumném projektu COMET financovaném Evropskou Komisí byla zavedena Agile metodologie do R&D oddělení jako pilotní projekt, za který jsem nesl odpovědnost. Později byla Agile metodologie převzata také jinými vývojovými týmy. Do projektu COMET bylo zapojeno několik týmů v rámci firmy a na jeho realizaci se také podílely týmy z dalších evropských společností (např. HP France, Colibria, Movial...).

2003 Fúze firem Logica a CMG, první přenos produktu mezi původními částmi firmy
Po sloučení dvou vyznamných dodavatelů telekomunikačních řešení jsem vedl projekt zaměřený na první změnu vlastnictví produktu (přenos z ex-CMG do ex-Logica části). Součástí projektu bylo také osvojení ex-CMG nástrojů a procesů v rámci ex-Logica vývojového oddělení.