Profil

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

Wendler Interlining, Hong Kong

11/2013 – 2/2014
Change Management Consultant
Projekt zaměřený na zefektivnění firemních procesů.

Acision (dříve součást LogicaCMG, Logica), Praha

9/2011 – 3/2012
Vice President R&D
Vedoucí R&D centra, ~140 inženýrů. Celková odpovědnost za činnost vývojových týmů, průběh projektů a podpůrné funkce. Hospodaření s rozpočtem ~10 milionů USD ročně.
Zaměření na zefektivnění interních procesů při zachování vysokých standardů kvality.

2/2011 – 8/2011
Projects Director
Vedení Project Office v Praze, celková odpovědnost za realizované projekty (založené na PRINCE2) v rámci R&D centra. Odpovědnost za globální Project Support tým.
Pravidelná komunikace s dalšími odděleními (např. Produktový Management, Operations, R&D oddělení). Vyjednávání s externími dodavateli, řízení outsourcingu.


11/2004 – 1/2011
Engineering Director
Oddělení Mobile Data R&D v Praze, ~90 inženýrů. Řízení týmu odpovědných za vývoj, testováni, integraci a podporu produktů. Zavádění Agile metodologie.
Realizace několika projektů zaměřených na předání odpovědnosti za vývoj produktů mezi R&D centry (Česká Republika, Nizozemí, Velká Británie, Indie).
Reprezentant Acision CZ v COMET konsorciu - výzkumný projekt financovaný Evropskou Komisí.

7/2001 – 10/2004
Software Engineer --> Team Leader --> Project Manager
Různé pozice v rámci R&D oddělení. Práce v mezinárodním prostředí na vývoji špičkových produktů v oblasti telekomunikací využívaných celosvětově mobilními operátory.
Účast v několika projektech zaměřených na přenos produktů mezi vývojovými centry, zavedení systému řízení kvality ISO 9001/TickIT.VZDĚLÁNÍ A CERTIFIKACE
2011 PRINCE2 Practitioner
2007 – 2009
 University of New York in Prague – MBA, Management
1994 – 2000 Karlova Universita v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta – Magistr, učitelství informatiky a matematiky pro střední školy


JAZYKY
Čeština – mateřský jazyk
Angličtina – plynulá znalost
Španělština, Němčina, Ruština – základy